Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


17.02.2012, 15:30 - Maryja Panna: Gdy wprowadzicie w Irlandii aborcję, zerwiecie więź z moim sercem

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową Aniołów, Maryją Panną, Niepokalanym Poczęciem.
O, jak płaczę dziś nad Irlandią, krajem najbardziej poświęconym mi, ich ukochanej Matce, który pada ofiarą złego.
Wielka ciemność zstąpiła na ten naród. Tak wielu straciło wiarę, a tyle samo odwróciło swoje serca od mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Moje dzieci w Irlandii pozwoliły złemu duchowi przemienić ich serca w kamień.
Ci, którzy kochają mojego Syna są pogrążeni w bólu, gdyż są świadkami zeświecczenia, które owładnęło tym niegdyś świętym krajem.
Obecnie podejmowane są próby wprowadzenia aborcji, a jeśli tak się stanie, będzie to głęboko obrażać mojego Najdroższego Syna.
Moje dzieci, gdy wprowadzicie aborcję w Irlandii zerwiecie wieź, dzięki której byliście tak blisko mojego serca.
Tak wielu ludzi w Irlandii obraża teraz mojego Syna poprzez okazywanie Mu braku szacunku. Mnie też już się nie toleruje, a moje imię jest poniżane.
Dzieci Irlandii, wybrane jako szczególne dusze do przekazywania słowa mojego Ojca całemu światu, musicie mnie wysłuchać.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby plany wprowadzenia prawa do aborcji nie zrealizowały się.
Gdyby jednak do tego doszło, wówczas Irlandia straci wiele łask w Królestwie mojego Ojca.
Grzech aborcji jest najcięższy w oczach mojego Ojca. Jest to najgorszy rodzaj ludobójstwa.
Dzieci, musicie walczyć z tym złem. Musicie to zrobić teraz, bo inaczej ostatnia boska więź, która już wymaga wzmocnienia, zostanie osłabiona.
Dzieci, musicie powstać i odzyskać swoją katolicką i chrześcijańską wiarę, bo właśnie wam ją kradną.
Nie pozwalajcie tym u władzy, aby z was szydzili, kiedy głosicie święte Słowo Boga.
Ten duch ciemności nie tylko przykrywa teraz wasz kraj, ale także święte sanktuaria, w których mam być czczona.
Płaczę ze smutkiem, gdy widzę moją ukochaną Irlandię upadającą w drodze.
Dzieci, jest jednak jest nadzieja. Tylko musicie teraz zjednoczyć siły, aby chronić swoją wiarę.
Wkrótce zostaniecie zmuszeni do porzucenia nie tylko waszej wiary katolickiej, ale także waszej wiary chrześcijańskiej.
Uwolnijcie swój kraj od socjalizmu i świeckiej dyktatury.
Będą powoływać się na prawa obywateli, ale te prawa, o ochronę których się dopominają, odrzucą, łącznie z prawem do modlitwy.
W imię prawa będą was zmuszać do przyjęcia prawa do mordowania dzieci jeszcze nie narodzonych.
Pamiętajcie, że każda dusza została stworzona z miłością przez Boga Ojca Wszechmogącego.
Każdy człowiek, który wybiera aborcję lub pomaga w tym nikczemnym akcie aborcji, popełnia grzech śmiertelny.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się moją Modlitwą Krucjaty za Irlandię (32)
O Matko Zbawienia,
módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec
niegodziwym czynom aborcji nam zadawanym.
Chroń ten święty naród od coraz głębszego pogrążania się w rozpaczy,
od ciemności, która ogarnia nasz kraj.
Uwolnij nas od złego ducha, który chce zniszczyć Twoje dzieci, mające się dopiero narodzić.
Módl się o to, żeby tamtejsi przywódcy mieli odwagę słuchać tych, którzy kochają Twego Syna
i postępować zgodnie z nauczaniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Amen.
Idź teraz, moje dziecko i powiedz moim dzieciom w Irlandii, że muszą być silne. Muszą opowiedzieć się za tym, co jest słuszne.
Nigdy nie wolno bać się głoszenia prawdy, świętego Słowa Boga, niezależnie od tego jak bardzo trudne, może się to okazać.
Wasza ukochana Królowa Nieba
Matka Zbawienia


19th February 2012, 03:00 - The beast with the ten horns is the European Union

My dearly beloved daughter you must not be frightened by these messages.
For they are being given to the world because of the love that I have for the whole of mankind. Knowledge of events to come will help prepare My children so that they can defend the truth.
My warnings can help spread conversion and will enable My children to , once again, acknowledge the truth of My promise to come back again.
My Second Coming will take place in your lifetime children.
You, of this chosen generation, will reap the wonders of My Glorious Reign on earth.
I include among you, my chosen children, those who have turned their backs on Me and deny the existence of My Beloved Father, God the Most High.
My love will envelop those who despise Me. In time they will convert.
Acknowledging My messages given to you, My end time prophet given the responsibility of the opening of the seven seals, will not be enough.
What really matters is the salvation of all your brothers and sisters in the world.
The two allies Russia and china will join forces. This will happen as the beast with the ten horns rises to dominate their long suffering innocent people.
The beast with the ten horns is the European Union, My daughter, referred to as Babylon in the Book of Revelation.
Babylon will fall and be dominated by the big Red Dragon, China and its ally the Bear, Russia.
When this happens communism will rule and woe to anyone seen to practice their religion in their presence. All religions will be banned but Christians will suffer the biggest persecution.
Roman Catholics will not be tolerated at all and they will have to hold masses in secret.
The time has come, children, all My followers, to start planning your future. I will guide you at all times.
Start preparing now because you will be given the time to do this.
Again, I say to you, prayer and much of it will dilute the power of the Beast, the Bear and the Red Dragon. They will rule for a very short time. For after that they will be destroyed.
Your Beloved Saviour Redeemer of Mankind Jesus Christ