Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


20.02.2012, 00:20 - Bóg Ojciec: Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

Moja ukochana córko, Moje serce pogrążone jest w smutku z powodu grzechów Moich dzieci.
Jak każdego kochającego Ojca, nikczemna nienawiść jednych do drugich rozdziera Moje serce na pół.
To jest jak miecz przeszywający Moje serce, który nie zniknie.
Jestem Bogiem Najwyższym, i ze względu na wolną wolę, jaką dałem wszystkim Moim dzieciom, będę musiał cierpieć nieustający ból, aż do powstania Nowego Raju na ziemi.
Wówczas wy, Moje dzieci zjednoczycie się z Moją Świętą Wolą.
Zanim to nie nastąpi, nie będzie pokoju na ziemi.
Dopiero wtedy, gdy zły duch i ci, którzy niewolniczo idą za jego kłamliwymi obietnicami, zostaną w końcu zniszczeni, na świecie zapanuje spokój.
Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że nie mam upodobania w obmyślaniu jak karać Moje dzieci, ponieważ je kocham.
One są Moje, są Moim ukochanym stworzeniem. Patrzenie na to, jak zły duch skaził ich dusze, jest Moją nieustanną udręką, ich ukochanego Ojca.
Moim pragnieniem jest zabrać do Mojego pięknego Nowego Raju na ziemi wszystkich was, kochające dzieci, które znacie i rozumiecie Moją miłość do was.
Obiecuję wam, że prześladowanie szybko minie i będziecie chronieni.
Ponieważ przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.
Z nią zdołacie uciec uwadze tych, którzy spowodują trudności w waszych krajach.
Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Zbawienia. Moja moc wzrośnie w was dzięki tej pieczęci i żadna krzywda was nie spotka.
Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stwórcy wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, zostaną pobłogosławieni tym Boskim Darem.
Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.
Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (33), aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.
O, mój Boże, mój kochający Ojcze,
Przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
Kocham Cię, drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
Na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.
Idźcie, Moje dzieci, nie bójcie się. Zaufajcie mi, waszemu ukochanemu Ojcu, który z miłością stworzył każdego z was.
Znam każdą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Żaden z was nie jest mniej kochany niż pozostali.
Z tego powodu nie chcę stracić żadnej duszy. Ani jednej.
Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Najświętszą Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Pewnego dnia zrozumiecie dlaczego to oczyszczenie jest potrzebne.
Wasz kochający Ojciec w Niebie
Bóg Najwyższy


21st February 2012, 19:45 - Why do you reject My warnings to prepare for My Second Coming?

My dearly beloved daughter how you suffer in My name and that of My beloved Father.
You must be strong as these messages will provoke outrage in some quarters although they will inspire and give strength to other souls.
My Holy Word was rejected by learned men during My time on earth.
I was dismissed as a fraud by the priests and those who claimed to be holy men. Those of you who say that the treatment meted out to Me was barbaric would be right. That people who lived in those days were uneducated, coarse and wicked.
That they were cruel in their treatment of Me their beloved Saviour.
Some may say that they were ignorant and knew nothing of Holy Scriptures. But this is not true. Because those living in the world today, although they are more educated and knowledgeable, are no different.
Those whom you would expect, fully versed in the Holy Bible to be alert to the teachings therein, are blind to the truth. For all their understanding of My Father's Holy Book they have failed to prepare for the time when I will come again. When did they think they would be accorded this time?
The time is drawing very close to My Second Coming on earth. Yet, mankind has not prepared themselves for My arrival.
Even My sacred servants do not preach of the importance of this most glorious event. Why is this? Have you learned nothing? What is it that I have to do?
When did you think I might come and why do you think that the time is not near? What is it that blinds you and blocks your ears to the sound of My voice?
Drop your cloak of gold, silver and riches and accept that you are nothing without Me. Without My graces you cannot prepare your souls for My glorious return.
My beloved Father always sends prophets to prepare His children. He has been doing this since time began. Why then do you reject My warnings to prepare for My Second Coming?
I beg you to listen to Me.
I cannot command you to listen for you have been given the gift of free will.
I can never force you or give you the command to take action. For this is impossible.
My Father will never interfere with your free will.
But he will never hesitate to warn you, guide you and flood your souls with graces to make you strong. For those with open hearts He will give them the gift of the Holy Spirit.
Those guilty of pride, religious snobbery and arrogance will find it impossible to open their hearts because they lack the most important quality of all. Humility.
Without humility and generousity of heart you cannot come close to My Sacred Heart.
Come to Me children. Let Me take you into My flock so like a good shepherd I can lead you to safety. Your Jesus
Redeemer of Mankind