Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


21.02.2012, 19:45 - Dlaczego odrzucacie Moje ostrzeżenia przygotowujące do Mojego Powtórnego Przyjścia?

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo cierpisz w Imię Moje i Mojego ukochanego Ojca.
Musisz być silna, gdy te orędzia wywołają oburzenie w pewnych kręgach, chociaż będą one inspirować i dawać siłę innym duszom.
Moje Święte Słowo zostało odrzucone przez uczonych podczas Mojego pobytu na ziemi.
Zostałem odrzucony jako oszust przez kapłanów i tych, którzy twierdzili, że są świętymi ludźmi.
Ci z was, którzy uważają, że potraktowano Mnie po barbarzyńsku, mogliby mieć rację.
Że ludzie, którzy żyli w tamtych czasach byli niewykształceni, grubiańscy i bezbożni.
Że okrutne traktowali Mnie, ich ukochanego Zbawiciela.
Niektórzy mogą twierdzić, że oni byli nieświadomi i nic nie wiedzieli o Piśmie Świętym. Ale to nieprawda. Ponieważ ci, którzy żyją w dzisiejszym świecie, choć są bardziej wykształceni i kompetentni, niczym się od nich nie różnią.
Ci, po których można by się spodziewać, że będąc dobrze obeznani z Biblią, powinni być czujni na nauki w niej zawarte, okazują się ślepi na prawdę.
Mimo całego ich zrozumienia Świętej Księgi Mojego Ojca, nie udało im się przygotować na czas, kiedy powrócę.
Jak sobie wyobrażali, że kiedy ten czas będzie im udzielony?
Czas Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię staje się coraz bliższy.
Jednak ludzkość jeszcze nie przygotowuje się na Moje przybycie.
Nawet Moi wyświęceni słudzy nie głoszą kazań o tym jak ważne jest to najbardziej chwalebne wydarzenie. Dlaczego tak jest?
Czy niczego się nie nauczyliście? Co muszę zrobić?
Kiedy myślicie, że mógłbym przyjść i dlaczego uważacie, że ten czas nie jest bliski?
Co was oślepiło i zamknęło wam uszy na dźwięk Mojego głosu?
Porzućcie swoją osłonę ze złota, srebra i bogactwa i uznajcie, że jesteście niczym beze Mnie.
Bez Mojej łaski nie możecie przygotować swoich dusz na Mój chwalebny powrót.
Mój umiłowany Ojciec zawsze wysyła proroków, aby przygotować Swoje dzieci. On już to robi, ponieważ czas się zaczął.
Dlaczego więc odrzucacie Moje ostrzeżenia przygotowujące na Moje Powtórne Przyjście?
Błagam, abyście Mnie posłuchali.
Nie mogę kazać wam słuchać, gdyż otrzymaliście dar wolnej woli.
I nigdy nie mogę zmusić was lub wydać wam polecenia do działania. Ponieważ to jest niemożliwe.
Mój Ojciec nigdy nie będzie ingerował w waszą wolną wolę.
Ale nigdy nie zawaha się, by ostrzec was, prowadzić i zalać wasze dusze łaskami, aby was umocnić.
Tym z otwartymi sercami da dar Ducha Świętego.
Ci skażeni dumą, snobizmem religijnym i wyniosłością nie będą w stanie otworzyć swoich serc, ponieważ brakuje im cnoty najważniejszej ze wszystkich. Pokory.
Bez pokory i hojności serca nie można zbliżyć się do Mojego Najświętszego Serca.
Przyjdźcie do Mnie dzieci. Pozwólcie Mi zabrać was do Mojego stada, abym tak jak dobry pasterz mógł zaprowadzić was w bezpieczne miejsce.
Wasz Jezus
Odkupiciel ludzkości


17th August 2011, 11:00 pm< - How to ask Me to help you resolve your worries