Losowy cytat

Zmiana rozmiaru czcionki:

Wielu księży i duchownych szybko reaguje na Moje Wołanie, bo znają Mnie i rozpoznają Mój Głos. Tak wielu będzie nadal powoływanych, gdyż Moja prośba, aby przygotowywać dusze, którym zostali przydzieleni, nie pozostanie bez odpowiedzi. Ale, kiedy ich liczba będzie wzrastać, powstaną też inni, którzy będą się oburzać i potępiać. Będą cierpieć z powodu swojej miłości do Mnie. Ich wrogowie będą składać się z tych, którzy także naprawdę mnie kochają, ale zostali wprowadzeni w błąd przez tych, którym ślubują wierność. 28.01.2013, 21:15

Szukaj na stronie